Please enable JS

【同行共跑】報到地點:白石角海濱公園

【同行共跑】
仲有三日就係【同行共跑】啦~
提提大家,當日報到地點為白石角沙濱公園,入口喺香港生物科技研究院對面~~
無論坐巴士定小巴,都可以喺香港生物科技研究院落車,過馬路就係啦~